Bạn hẳn rất lanh lợi khi nhận ra ảnh này không phải chỉ có 3 đường tròn!

Bạn hãy quan sát kỹ và đọc câu đố kèm theo để giải mỗi tranh đố trong vòng vài giây nhé!

Tranh đố

Tranh đố 1

Bạn nhìn thấy mấy vòng tròn (không phải chỉ có 3)?

Bạn hẳn rất lanh lợi khi nhận ra ảnh này không phải chỉ có 3 đường tròn! - Ảnh 1.

Tranh đố 2

Có mấy người đi cắm trại?

Bạn hẳn rất lanh lợi khi nhận ra ảnh này không phải chỉ có 3 đường tròn! - Ảnh 2.

Tranh đố 3

Có mấy chấm tròn màu xanh nhạt?

Bạn hẳn rất lanh lợi khi nhận ra ảnh này không phải chỉ có 3 đường tròn! - Ảnh 3.

Tranh đố 4

Hình A hay B lớn hơn?

Bạn hẳn rất lanh lợi khi nhận ra ảnh này không phải chỉ có 3 đường tròn! - Ảnh 4.

Tranh đố 5

Ngôi sao nào sáng màu hơn?

Bạn hẳn rất lanh lợi khi nhận ra ảnh này không phải chỉ có 3 đường tròn! - Ảnh 5.

Tranh đố 6

Bạn có nhìn thấy chữ cái nào không?

Bạn hẳn rất lanh lợi khi nhận ra ảnh này không phải chỉ có 3 đường tròn! - Ảnh 6.

Tranh đố 7

Bạn có nhìn thấy số mấy không?

Bạn hẳn rất lanh lợi khi nhận ra ảnh này không phải chỉ có 3 đường tròn! - Ảnh 7.

Bạn có thấy khó giải đố không? Hy vọng là bạn đã giải đúng hết các tranh đố.

Chúng ta kiểm tra lại kết quả bằng đáp án nhé!

Đáp án

Đáp án 1

Bạn hẳn rất lanh lợi khi nhận ra ảnh này không phải chỉ có 3 đường tròn! - Ảnh 8.

Đáp án 2

Bạn đề ý sẽ thấy tấm bảng viết phân chia công việc cho 4 người, chồng đĩa và cốc đều gồm 4 cái. Kết luận: có 4 người đi cắm trại,

Đáp án 3

Bạn hẳn rất lanh lợi khi nhận ra ảnh này không phải chỉ có 3 đường tròn! - Ảnh 9.

Đáp án 4

Bạn hẳn rất lanh lợi khi nhận ra ảnh này không phải chỉ có 3 đường tròn! - Ảnh 10.

Đáp án 5

Bạn hẳn rất lanh lợi khi nhận ra ảnh này không phải chỉ có 3 đường tròn! - Ảnh 11.

Đáp án 6

Bạn hẳn rất lanh lợi khi nhận ra ảnh này không phải chỉ có 3 đường tròn! - Ảnh 12.

Đáp án 7

Bạn hẳn rất lanh lợi khi nhận ra ảnh này không phải chỉ có 3 đường tròn! - Ảnh 13.

Nguồn bài và ảnh: Bright Side


Cẩm Mai

Tin liên quan