TP.HCM: Nhà đầu tư gặp khó tại 2 dự án “đất vàng”

TP.HCM vừa có ý kiến về việc tháo gỡ vướng mắc tại dự án Saigon Centre-IV và Saigon Centre-V tại số 92 – 94, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

TP.HCM: Nhà đầu tư gặp khó tại 2 dự án "đất vàng" 1

Saigon Centre đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 và 2

Trong báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 với Thủ tướng và các bộ ngành liên quan, UBND TP.HCM đã có kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về hai dự án tại khu “đất vàng” Saigon Centre-IV và Saigon Centre-V tại số 92 – 94, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Nhiều lần điều chỉnh dự án

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, dự án trên được Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp phép đầu tư lần đầu theo Giấy phép đầu tư số 626/GP ngày 19/6/1993 và Giấy phép điều chỉnh số 626/GPĐC1 ngày 31/3/1995. 

Tổng vốn đầu tư của dự án là 270.087.898 USD, vốn pháp định của Công ty liên doanh là 121.087.266 USD (trong đó: bên Việt Nam góp 38.747.925 USD chiếm 32% vốn pháp định, Bên nước ngoài góp 82.339.341 USD, chiếm 68% vốn pháp định, bằng máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện vận chuyển và tiền nước ngoài).

Ngày 27/12/1996, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 343/BKH-QLDA chuẩn y việc phân chia Dự án tổng thể thành 05 dự án thành phần là Saigon Centre-I, Saigon Centre-II, Saigon Centre-Ill, Saigon Centre-IV, Saigon Centre-V, tương ứng với các nhà đầu tư là Công ty TNHH Keppel Land Watco-I, Công ty TNHH Keppel Land Watco-II, Công ty TNHH Keppel Land Watco-III, Công ty TNHH Keppel Land Watco-IV, Công ty TNHH Keppel Land Watco-V.

Bên Việt Nam trong liên doanh được điều chỉnh qua từng thời kỳ từ Tổng Công ty vận tải thủy II và Công ty Quản lý và kinh doanh Nhà sang Tổng Công ty vận tải thủy II và Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn. Sau đó là Tổng Công ty cổ phần Đường sông Việt Nam và Tống Công ty Địa ốc Sài Gòn.

Đến thời điếm hiện nay, bên Việt Nam là Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên. Tỷ lệ vốn góp của Bên Việt Nam hiện nay trong liên doanh là 16% (do Bên nước ngoài đã mua lại 16% vốn góp từ Tổng Công ty cổ phần Đường sông Việt Nam).

Nhà đầu tư chưa được bàn giao mặt bằng

Dự án Saigon Centre-IV, Saigon Centre V đã qua nhiều lần điều chỉnh Giấy phép đầu tư. Đến nay, Dự án Saigon Centre-IV của Công ty TNHH Keppel Land Watco-IV hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1058784368 ngày 06 tháng 3 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp. 

Còn dự án Saigon Centre-V của Công ty TNHH Keppel Land Watco-V hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 6531777605 ngày 06/3/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp.

Thời hạn hoạt động của các dự án là “50 năm kể từ ngày 19/6/1993. Hết thời hạn này, toàn bộ giá trị tài sản cố định của Công ty liên doanh được chuyên giao không bồi hoàn cho bên Việt Nam”.

Về tình hình triển khai, Dự án tổng thể đã hoàn thành xây dựng Giai đoạn 1 (Saigon Centre-I) và Giai đoạn 2 (Saigon Centre-II, Saigon Centre-III), riêng Giai đoạn 3 (Saigon Centre-IV, Saigon Centre-V) vẫn chưa triển khai đầu tư xây dựng do chưa được bàn giao mặt bằng.

Ngày 11/7/2018, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh thời hạn hoạt động các dự án thành “50 năm kể từ ngày được bàn giao đất” với lý do đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa được bàn giao mặt bằng tại các khu đất có diện tích 3.376m2 (Dự án Saigon Centre IV) và 5.247m2 (Dự án Saigon Centre V) để triển khai đầu tư xây dựng dự án.

Việc điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án sẽ dẫn tới thay đối điều kiện chuyên giao không bồi hoàn (thời gian chuyến giao theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện hữu là đến năm 2043, nay sẽ kéo dài dự kiến đến năm 2070), thay đổi các điều kiện về giao thuê đất nên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, UBND TP đã có văn bản ngày 21-6-2019 báo cáo Thủ tướng việc gia hạn thời hạn hoạt động của các Dự án Saigon Centre IV, V như nêu trên. 

Ông Phong khẳng định: “Đối với đề nghị điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án là “50 năm kể từ ngày được bàn giao đất”, TP nhận thấy phù hợp với quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo Luật Đầu tư”.

Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian chậm không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

“UBND TP kiến nghị Thủ tướng sớm xem xét và có ý kiến chấp thuận về việc gia hạn thời hạn hoạt động của các dự án phù hợp theo quy định hiện hành” – văn bản của UBND TP nêu rõ.

PHƯƠNG UYÊN

 

Tin liên quan