Thay tên đổi chủ Khu đô thị Mỹ Hưng: Tổng Công ty Cienco 5 có “lật kèo”?

Thay tên đổi chủ Khu đô thị Mỹ Hưng: Tổng Công ty Cienco 5 có "lật kèo"? 1

Phối cảnh KĐT mới Mỹ Hưng – Cienco 5

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã phản ánh trước đó, ngày 25/11/2020, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ký ban hành quyết định số 5269/QĐ-UBND sửa đổi nội dung Quyết số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi 1.820.433m2 đất tại các xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh, huyện Thanh Oai giao cho Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Hưng.

Lý do điều chỉnh tên người sử dụng đất là: Căn cứ theo Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc cho phép đầu tư dự án khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5 tại huyện Thanh Oai.

Thay tên đổi chủ Khu đô thị Mỹ Hưng: Tổng Công ty Cienco 5 có "lật kèo"? 2

Sau 12 năm cùng các thỏa thuận và quyết định về việc chuyển giao chủ đầu tư, dự án KĐT Mỹ Hưng – Cienco 5 lại bị UBND TP Hà Nội “lấy lại” giao cho nhà đầu tư ban đầu

Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ đổi tên Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 thành Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP. Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP có trách nhiệm kế thừa toàn bộ trách nhiệm, nghĩa vụ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng dự án khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5 theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, đại diện CTCP Địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) cho biết, căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT ngày 23/1/2008 và Nghị quyết số 866/NQ – HĐQT ngày 30/7/2008 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 về thống nhất chủ trương chuyển giao các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tây từ Tổng Công ty sang CTCP phát triển địa ốc Cienco 5.

Thay tên đổi chủ Khu đô thị Mỹ Hưng: Tổng Công ty Cienco 5 có "lật kèo"? 3

Nghị quyết số 489 ngày 7/5/2010 của Tổng công ty Cienco 5 về việc thống nhất chủ trương giao dự án trên địa bàn Hà Tây – Hà Nội cho địa ốc Cienco 5 Land.

Căn cứ vào văn bảo số 59/CV-LAND ngày 28/4/2010 của CTCP phát triển địa ốc Cienco 5 Land đề nghị Tổng công ty chuyển giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tây cho Cienco 5 Land.

Ngày 7/5/2010, Tổng công ty Cienco 5 đã ban hành nghị quyết số 489 về việc thống nhất chủ trương giao dự án trên địa bàn Hà Tây – Hà Nội cho địa ốc Cienco 5 Land.

Theo nghị quyết này, Tổng công ty thu khoán lợi nhuận thực hiện dự án là 2% giá trị chi phí tiền sử dụng đất phải nộp cho TP Hà Nội và 2% chi phí quản lý dự án xây lắp đường Hoàng Quốc Việt kéo dài. Tổng cộng số tiền khoán thu từ thực hiện các dự án là 137.173 tỷ đồng. Địa ốc Cienco 5 Land có trách nhiệm tiếp nhận, triển khai đầu tư và kinh doanh các dự án.

Tổng Công ty thống nhất chủ trương thực hiện thủ tục xin chuyển giao chủ đầu tư dự án cho Cienco 5 Land sau khi đơn vị này hoàn thành nghĩa vụ tài chính nêu trên” – Đại diện Cienco 5 cho biết.

Theo đó, Cienco 5 Land khẳng định đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính trước khi tổng công ty xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đúng như cam kết.

Đến ngày 21/8/2017, hai đơn vị này có biên bản thỏa thuận cùng nhau đề nghị UBND TP Hà Nội ký Phụ lục Hợp đồng BT để công nhận thỏa thuận của 2 công ty (Điều 7.2); Tổng Công ty công trình giao thông 5 không được gây cản trở đối với việc Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 thực hiện dự án Khu đô thị Thanh Hà A và Khu đô thị A (Điều 6.2).

Tuy nhiên, sau đó Tổng Công ty Cienco 5 đã có văn bản số 65/CV-TCT5 gửi Sở Quy hoạch kiến trúc TP Hà Nội kiến nghị chưa xem xét, giải quyết điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Thanh Hà-Cienco5 dẫn đến biên bản thỏa thuận trên không có hiệu lực.

Và mới đây là UBND TP Hà Nội ban hành quyết định đổi tên đơn vị được giao đất từ Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng Công ty công trình giao thông 5-CTCP.

“Căn cứ vào các quyết định, thỏa thuận trước đây, cùng với việc Cienco 5 Land đã trả đúng khoản lợi nhuận như cam kết, Cienco 5 Land là chủ đầu tư hợp pháp của Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5. Việc đổi tên chủ đầu tư như quyết định của UBND TP Hà Nội là bỏ qua quyền và lợi ích hợp pháp của Cienco 5 Land. Ngoài ra, Tổng công ty Cienco 5 cũng đã bỏ qua giá trị pháp lý của các biên bản thỏa thuận trước đó giữa 2 doanh nghiệp” – đại diện Cienco 5 Land khẳng định.

DIỆU THANH

Tin liên quan