Hà Nội kiên quyết xử lý 64 dự án chậm triển khai tại Mê Linh

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 106/TB-VP về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo thống nhất với các phương án xử lý đối với các dự án ôm đất, chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh theo báo cáo mới nhất của Sở Tài nguyên và môi trường vào ngày 13/3 vừa qua.

Cụ thể, 64 dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh được chia làm 2 nhóm để xử lý. Đối với nhóm 1, gồm 15 dự án, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Quy hoạch kiến trúc và UBND huyện Mê Linh khẩn trương thực hiện chấm dứt, dừng, tạm dừng dự án, rà soát về quy hoạch. Từ đó đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định, báo cáo kết quả trước ngày 30/4/2023.

Riêng đối với dự án Khu đô thị Golf Vinashin (nằm trong nhóm này), UBND TP. Hà Nội giao Sở Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì theo dõi, tham mưu đề xuất UBND thành phố xem xét chỉ đạo theo quy định.

Đối với nhóm 2 gồm 49 dự án còn lại, UBND TP. Hà Nội giao nhiệm vụ xử lý đối với từng dự án cho các sở ngành, đơn vị liên quan. Chủ tịch Hà Nội giao các sở ngành liên quan thực hiện thủ tục chấm dứt việc thu hồi đất, chấm dứt thực hiện dự án đối với dự án xây dựng bệnh viện cho người có thu nhập cao và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo tại xã Tiền Phong trước ngày 30/4/2023.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, rà soát tham mưu UBND thành phố xem xét tháo gỡ thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với dự án CEO Mê Linh (sau khi chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa) và dự án Trường ĐH Tài chính ngân hàng – Hà Nội. Kết quả báo cáo UBND TP. Hà Nội trước ngày 1/4/2023.

Đối với các dự án còn lại (trong số 49 dự án thuộc nhóm 2), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao các sở ngành liên quan và huyện Mê Linh tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện để chủ đầu tư tự khắc phục, khẩn trương thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng. Kết quả báo cáo về UBND TP. Hà Nội trước ngày 30/6.

Trước đó, trong báo cáo gửi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội hồi cuối tháng 2/2023, UBND huyện Mê Linh cho biết qua kiểm tra, rà soát 64 dự án trên địa bàn huyện (chiếm tổng diện tích khoảng 2000 ha đất) thì thấy có 49 dự án là đô thị, nhà ở và 15 dự án là sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, khu công nghiệp và bệnh viện.

Đây đều là các dự án được hình thành từ trước thời điểm huyện Mê Linh sáp nhập về Hà Nội (năm 2008) và thuộc loại chậm triển khai từ trên 10 năm nay. Nguyên nhân các dự án chậm triển khai về khách quan là do điều chỉnh quy hoạch, thủ tục đầu tư, chính sách đất đai thường xuyên thay đổi, chênh lệch giá đất bồi thường hỗ trợ giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc, đặc biệt là chính sách đất dịch vụ không kịp thời được tháo gỡ. Về nguyên nhân chủ quan là do năng lực các nhà đầu tư còn yếu kém, nhiều chủ đầu tư ôm đất không làm… gây lãng phí nguồn lực, mất lòng tin.

Theo đó, UBND huyện Mê Linh đã phân loại 64 dự án thành 8 nhóm và đề xuất UBND TP. Hà Nội phương án xử lý dứt điểm đối với từng dự án theo hướng tạo điều kiện cho các dự án có khả năng triển khai, phát huy hiệu quả sử dụng đất và chấm dứt, dừng triển khai với các dự án ôm đất, không có khả năng thực hiện.

Tin liên quan