Phát Đạt hoàn tất pháp lý dự án Astral City

Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho khu đất của dự án Astral City theo thông báo số 6589/TB-CTBDU và 6590/TB-CTBDU của Cục thuế Tỉnh Bình Dương, với số tiền nộp ngân sách nhà nước là 511 tỷ đồng.

Dự án có diện tích 3,73 ha do Công ty Địa ốc Sài Gòn – KL làm chủ đầu tư, trước đây là công ty con của Phát Đạt. Tháng 6/2022, Phát Đạt đã thông qua Nghị quyết HĐQT để chuyển nhượng cổ phần Sài Gòn – KL cho Tập đoàn Danh Khôi.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Astral City sẽ được cấp giấy phép mở bán căn hộ hình thành trong tương lai, cho phép Danh Khôi chính thức ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Đồng thời tạo ra dòng tiền đối ứng để phía ngân hàng tiếp tục giải ngân xây dựng.

Theo thông tin từ Danh Khôi, tới hết quý I/2023 dự án đã có khoảng 1.500 sản phẩm được khách hàng thỏa thuận đặt cọc. Khi đủ điều kiện bán hàng theo quy định, dòng tiền thu về từ số sản phẩm trên ước tính 1.500 – 2.000 tỷ đồng. Hiện dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đơn vị này cũng cho biết, việc Phát Đạt nỗ lực hoàn tất pháp lý dự án trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường là một tín hiệu tích cực cho cả ngành bất động sản và có ý nghĩa quan trọng trong công tác triển khai bán hàng của đơn vị phân phối.

Phát Đạt hoàn tất pháp lý dự án Astral City
Dự án Astral City đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo BCTC 2022 của Phát Đạt, tổng nợ Danh Khôi phải trả khoảng 3.235 tỷ đồng. Danh Khôi đã chuyển trả trước cho Phát Đạt 511 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ tài chính với dự án Astral City. Tín hiệu lạc quan từ pháp lý dự án là cơ sở để kỳ vọng dòng tiền cho Danh Khôi, qua đó giúp Phát Đạt thu hồi nhanh công nợ.

Hiện tổng tài sản của Phát Đạt là 22.843 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu khoảng 9.261 tỷ đồng. Nếu xét đến việc loại bỏ ghi nhận hàng tồn kho và nợ phải trả liên quan đến các dự án The EverRich 2 và 3 (thực tế 2 dự án này đã chuyển nhượng và thu tiền của đối tác, chỉ chờ đủ điều kiện pháp lý để hạch toán giảm “Hàng tồn kho” và “Phải trả ngắn hạn khác”) thì tổng tài sản thực tế của Phát Đạt ước tính khoảng 17.500 tỷ đồng. Với quy mô tài sản và nguồn vốn như ước tính, tỷ lệ đòn bẩy “Tổng Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu” chỉ khoảng 0.88, hay tỷ lệ “(Vay ngắn hạn + dài hạn)/VCSH” ở mức 0.38.

Phát Đạt hoàn tất pháp lý dự án Astral City 1
Nguồn: BCTC của Phát Đạt

Sau khi loại trừ đi dự án EverRich 2 và 3, giá trị ghi nhận hàng tồn kho của Phát Đạt khoảng 7.700 tỷ đồng, nổi bật với các dự án như Bình Dương Tower, Tropicana hay Serenity Phước Hải. Với dự án căn hộ Bình Dương Tower có diện tích 4.5ha, Phát Đạt kỳ vọng có thể triển khai trong năm 2023. Tổng doanh thu của dự án này ước tính 13.000 tỷ đồng.

Các tài sản có giá trị cao khác như Tòa nhà văn phòng 39 Phạm Ngọc Thạch, Q3, Tp. HCM được ghi nhận trong mục “Tài sản dở dang dài hạn”, 49% cổ phần của Công ty Đầu tư BĐS BICIDI được ghi nhận “Đầu tư vào công ty liên doanh”.

Các khoản phải thu ngắn hạn như: phải thu khách hàng, trả trước người bán và phải thu khác tổng cộng khoảng 5.650 tỷ đồng, bao gồm nợ phải thu từ Danh Khôi.

Sau khi tất toán gần 900 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 1/2023, ước tính tổng nợ vay (ngắn hạn + dài hạn) của Phát Đạt ở mức 3.500 tỷ đồng, trong đó 46% là trái phiếu phát hành, phần lớn đáo hạn vào cuối năm 2023.

Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Phát Đạt cho biết, doanh nghiệp đã có phương án để theo dõi dòng tiền kinh doanh và thu hồi công nợ cũng như thay đổi chiến lược tập trung vào phân khúc nhà ở trong năm 2023 với việc phát triển dự án Bình Dương Tower, Astral City… Phát Đạt cũng đang tiếp tục cân bằng các nguồn lực, nghiên cứu bám sát các Nghị định, Chính sách của Nhà nước để đảm bảo hiệu quả đầu tư vào các dự án và nỗ lực cao nhất để vượt qua giai đoạn thách thức của thị trường.

Tin liên quan