Xây dựng cơ chế, chính sách vượt trội cho Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ đánh giá và hoàn thiện hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Dự án tổ hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại 148 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) theo yêu cầu trước đó của Thủ tướng.

Theo thông báo về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với một số cơ chế, chính sách vượt trội cho Hà Nội và kế hoạch đầu tư một số dự án lớn cụ thể trên địa bàn, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, các thành viên Chính phủ sẽ song hành với thành phố Hà Nội xây dựng một số cơ chế, chính sách vượt trội.

Xem xét phân cấp cho thành phố Hà Nội trách nhiệm, thẩm quyền, giải quyết công việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của Thủ đô, trọng tâm là các lĩnh vực đầu tư, đất đai, tài chính, quản lý trật tự xây dựng, trật tự giao thông, quản lý môi trường, quản lý dân cư… tăng cường đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn.

Về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch khẩn trương xác định nội dung và quy mô đầu tư; Bộ Xây dựng sớm có ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội khu vực huyện Đông Anh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2017, làm cơ sở để UBND thành phố Hà Nội triển khai lập, phê duyệt các quy hoạch xây dựng có liên quan.

Về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tổ hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại 148 Giảng Võ, quận Ba Đình, dự án khu đô thị tại Mễ Trì và dự án khu đô thị trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh, UBND thành phố Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các bộ: Xây dựng, Giao thông Vận tải và các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại khu vực số 148 Giảng Võ đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 12/4/2017, để báo cáo Bộ Chính trị.

Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng thống nhất với UBND thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm báo cáo phương án lên Thủ tướng.

LINH NHI

 

Tin liên quan