Việc điều chỉnh tên người sử dụng đất tại dự án KĐT Mỹ Hưng – CIENCO5 có vi phạm hợp đồng BT?

Việc UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 5269/QĐ-UBND, theo Luật sư Phan Hoàng Lâm – Công ty Luật DTLAW có thể được xem là vi phạm Hợp đồng BT.

Vừa qua, ngày 25/11/2020 UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định 5269/QĐ-UBND điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại quyết định 3128/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây (cũ). Theo ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) thì quyết định trên của UBND thành phố Hà Nội là “không có gì để bàn cãi”. Tuy nhiên theo Luật sư Phan Hoàng Lâm, Công ty Luật DTLAW thì quyết định trên có thể được xem là vi phạm Hợp đồng BT.
Nguy cơ mất trắng sau 12 năm được giao đất dự án: Doanh nghiệp “sốc” vì đất bị thay tên đổi chủ

Cienco5 Land có nguy cơ mất trắng dự án KĐT mới Mỹ Hưng khi UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định 5269/QĐ-UBND.

Được biết, vào năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) ký hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) thực hiện dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây với Cienco5 và Cienco5 Land (gọi là bên B). Với hợp đồng này, bên B tự thu xếp nguồn vốn tổ chức xây dựng và hoàn thành tuyến đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây có chiều dài 41,5km. Để hoàn vốn của dự án đường trục phía Nam, UBND tỉnh Hà Tây giao cho bên B thực hiện 3 dự án bất động sản, trong đó có dự án khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5 quy mô 182ha.

Để thực hiện Hợp đồng BT trên, ngày 31/7/2008, Cienco5 và Cienco5 Land đã ký kết Hợp đồng kinh tế số 872-BT/HĐ và Phụ lục Hợp đồng kinh tế số PLO1 – HDD872-BT/HĐ vào ngày 09/6/2010 để bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Hợp đồng kinh tế.

Theo Luật sư Phan Hoàng Lâm thì hợp đồng BT trên được giao kết giữa hai bên gồm Bên A là UBND tỉnh Hà Tây (cũ, nay là UBND TP Hà Nội) và Bên B là Cienco5 và Cienco5 Land, trong đó Cienco5 đóng vai trò là “Nhà đầu tư” và Cienco5 Land được gọi là “Doanh nghiệp dự án”.

Ngay từ khi xác lập hợp đồng và suốt quá trình thực hiện hợp đồng đến nay, Cienco5 Land cùng với Cienco5 đã là một bên (Bên B) của Hợp đồng BT. Đến nay, địa vị pháp lý đó chưa thay đổi nên mọi quyết định của cơ quan nhà nước thể hiện hoặc mang tính chất là thực hiện nghĩa vụ/trách nhiệm của Bên A cần phải bảo đảm quyền lợi của Cienco5 Land, với tư cách là một bên trong Hợp đồng BT.

Theo đó, Luật sư Phan Hoàng Lâm cho rằng UBND TP Hà Nội là một bên trong Hợp đồng BT nên phải có nghĩa vụ tuân thủ nghĩa vụ theo Hợp đồng BT. Mặt khác, Hợp đồng kinh tế là một phần gắn liền và không thể tách rời với Hợp đồng BT, do đó, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm tôn trọng và tuân thủ các quy định tại Hợp đồng kinh tế.

“Việc tự ý điều chỉnh Quyết định 3128/QĐ-UBND đã làm thay đổi chủ thể được giao đất từ Cienco5 sang Cienco5 Land là trái với quy định của Hợp đồng BT và Hợp đồng kinh tế” – vị luật sư này nhấn mạnh.

quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Mỹ Hưng Cienco 5 đã được thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2008.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Mỹ Hưng Cienco 5 đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) này là thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2008.

Liên quan đến trách nhiệm của UBND TP Hà Nội, Luật sư Phan Hoàng Lâm cho rằng theo quy định của pháp luật và Hợp đồng BT, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm ghi nhận quyền của Cienco5 Land đối với quyền sử dụng đất và tất cả các quyền khác để thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Hưng-Cienco5.

Lý giải về trách nhiệm của UBND TP Hà Nội với hợp đồng BT trên, Luật sư Phan Hoàng Lâm dẫn chứng một luận điểm gồm:

Thứ nhất, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) nay là UBND TP Hà Nội là một bên (Bên A) trong Hợp đồng BT và có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định của Hợp đồng BT, bao gồm cả Hợp đồng kinh tế – văn bản đã đuợc sự chấp thuận của UBND Hà Nội trên thực tế.

Thứ hai, với tư cách là một cơ quan nhà nước, UBND TP. Hà Nội có trách nhiệm phải áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật, về cơ bản, khu đất thực hiện 02 dự án Thanh Hà A – Cienco5, Thanh Hà B- Cienco5 và Dự án Mỹ Hưng-Cienco5 đều là dự án mà Cienco5 Land được thanh toán do thực hiện Dự án BT phát sinh từ Hợp Đồng BT.

UBND tỉnh Hà Tây (cũ) nay là UBND TP. Hà Nội đã lần lượt giao 3 khu đất cho Cienco5 Land thông qua các Quyết định số 3128, 3129 và 3130. Do đó, việc UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP. Hà Nội) đã ban hành quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 02 dự án Thanh Hà A-Cienco 5, Thanh Hà B-Cienco 5, nhưng sau đó UBND TP. Hà Nội lại ban hành quyết định điều chỉnh Quyết định số 3128, một văn bản có cùng bản chất và đặc điểm đối đối với Quyết định số 3219, 3120, là hành động thể hiện sự thiếu thống nhất của cơ quan nhà nước trong việc áp dụng pháp luật.

Thứ ba, việc UBND Hà Nội ban hành quyết định 5269/QĐ-UBND trên cơ sở áp dụng Nghị định 02/2006/NĐ-CP, Nghị định 181/2004/NĐ-CP và hiểu sai Điều 55 Luật Đầu tư mà không xem xét đến thỏa thuận trong Hợp đồng BT và Nghị định 78/2007/NĐ-CP cũng như kết luận rằng việc UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành Quyết định 3128 trái pháp luật là không có cơ sở, khi không dựa trên quy định pháp luật hiện hành và thực tế diễn ra suốt hơn 12 năm qua.

Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin!

LÊ SÁNG

Tin liên quan