Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm

du-lich-dao-van-don-thang-3-my-3227-6293

Khu kinh tế Vân Đồn được thí điểm thành lập Ban quản lý. Ảnh: Mytour.

Thủ tướng vừa ký Quyết định 544 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm (36 tháng), kể từ ngày 21/4. Sau 3 năm triển khai mô hình thí điểm, UBND tỉnh Quảng Ninh tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng theo quy định.

Theo quyết định của Thủ tướng, Ban quản lý gồm trưởng ban và không quá 2 phó trưởng ban. Trưởng ban do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm. Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý gồm Văn phòng, Phòng nghiệp vụ và Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư.

Biên chế công chức của Ban quản lý do UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định trong tổng biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm không làm tăng tổng số biên chế công chức của tỉnh và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.

Ban quản lý thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế.

Ban quản lý có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng và con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.

Về số lượng người làm việc, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư được quyết định số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Quản lý bảo đảm phù hợp với quy định.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Vân Đồn từ Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh về Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn theo quy định của pháp luật.

Theo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, Vân Đồn sẽ trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại chất lượng cao, có thương hiệu và cạnh tranh quốc tế.

Đồng thời, quyết định này định hướng phát triển Vân Đồn thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại và thông minh, bền vững và là khu vực có vị trí bền vững về an ninh quốc phòng.

Dự báo đến năm 2030, Vân Đồn có dân số khoảng 140.000 – 200.000 người, trong đó dân số thường trú khoảng 90.000 – 140.000 người. Nhu cầu đất sử dụng khu chức năng khoảng 5.500 ha. Đến năm 2040, nhu cầu sử dụng đất khu chức năng 12.050 ha.

Tin liên quan