Sắp xếp xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại TP HCM

UBND TP HCM vừa ban hành Kế hoạch số 1985 về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố theo Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Theo đó, UBND TP HCM giao Thường trực Ban chỉ đạo 167 của TP phối hợp với Cục Quản lý công sản thuộc Bộ Tài chính kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trên địa bàn TP HCM đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

sag-1-8774-1590756963.png

Trụ sở Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – đơn vị sẽ được kiểm tra về sắp xếp, xử lý nhà đất công.

Thường trực Ban chỉ đạo 167 tham mưu, trình UBND TP HCM và Bộ Tài chính ban hành Quy định cơ chế phối hợp giữa thành phố và các bộ ngành. Đồng thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để đề xuất cơ chế xử lý phù hợp, trong đó có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP HCM được tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với các cơ sở nhà đất do Trung ương quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, UBND TP HCM yêu cầu các Sở, ngành, quận, huyện, các tổng công ty, công ty có 50% vốn Nhà nước trở lên phải khẩn trương báo cáo kiểm kê, rà soát quỹ đất, tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước. Theo kế hoạch, đến hết tháng 8 năm nay, công tác kiểm kê phải hoàn tất.

Tin liên quan