Quy hoạch treo… treo đến khi nào?

Quy hoạch treo kéo dài nhiều nhiệm kỳ, làm thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, gây bức xúc xã hội.

Đây là nội dung được đại biểu Đinh Duy Vượt (Đoàn Gia Lai) chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tại kì họp Quốc hội đang diễn ra.

p/Khu vực ga Bình Triệu, TP HCM “treo” 18 năm, kéo theo đó “treo” luôn quyền lợi người dân, họ đành tận dụng đất trồng rau.

Khu vực ga Bình Triệu, TP HCM “treo” 18 năm, kéo theo đó “treo” luôn quyền lợi người dân, họ đành tận dụng đất trồng rau.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho rằng, nguyên nhân của tình trạng quy hoạch treo là do chất lượng quy hoạch thấp, thiếu tầm nhìn; xác định một số vấn đề chiến lược chưa chính xác. Bên cạnh đó, việc tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch sau khi công bố chưa được nghiêm túc, đầy đủ theo quy định, nhất là công khai quy hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện; không kịp thời rà soát, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch.

Để hạn chế tình trạng trên, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 05 ngày 1/3/2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ ngành, địa phương. Bộ Xây dựng cũng đã ban hành một số quy chuẩn cốt lõi như quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, quy chuẩn về nhà ở, quy chuẩn về hạ tầng kỹ thuật… đủ để phục vụ công tác quy hoạch đảm bảo chất lượng.

Cùng với việc rà soát của các địa phương, tình trạng quy hoạch treo được giải quyết một phần, tuy nhiên theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đây mới chỉ kết quả bước đầu và cần thời gian vì quy hoạch là vấn đề lớn.

Tiếp tục điều chỉnh bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan; thực hiện đầy đủ, thực chất việc lấy ý kiến người dân, cộng đồng và các nhà khoa học, chuyên gia trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch; công khai thông tin quy hoạch để người dân có điều kiện giám sát” – Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh.

Cùng trả lời Đại biểu Quốc hội về nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết, hiện nay tình trạng quy hoạch treo, dự án treo vẫn xảy ra tại nhiều nơi làm ảnh hưởng đến lợi ích của người dân và của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội.

Về các giải pháp khắc phục tình trạng quy hoạch treo, theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trước hết phải đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch gắn với nâng cao chất lượng. Sau khi có quy hoạch, các ngành, các địa phương phải xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch; phải gắn việc xây dựng kế hoạch, thực hiện quy hoạch phát triển thị trường bất động sản, thị trường nhà, thị trường bất động sản công nghiệp, thị trường bất động sản du lịch.

THÚY ANH

Tin liên quan