Nếu không bắt tay với Lưu Bị cùng chống lại Tào Tháo, liệu Tôn Quyền có thể thắng đậm trong trận Xích Bích hay không?

Vào cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, chư hầu phân chia cát cứ. Tôn Quyền tuy là vị chư hầu trẻ nhất khi ấy nhưng trong tay đã có được vùng Giang Đông gồm 6 quận 81 huyện do anh trai là Tôn Sách truyền lại.

18 tuổi Tôn Quyền đã bắt đầu cai trị vùng Giang Đông, đưa Đông Ngô có đủ năng lực và thực lực để cùng Tào Tháo phân cao thấp.

Nhưng việc khiến Tôn Quyền thực sự được vang danh hậu thế là bởi vì ông đã thúc đẩy liên minh Tôn Lưu đánh bại Tào Tháo đang “hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu”. Nhiều người cho rằng trận Xích Bích là công lao của Lưu Bị và Gia Cát Lượng, thậm chí còn có người đặt câu hỏi rằng, nếu như trận Xích Bích không có Lưu Bị tham gia, thì chỉ dựa vào lực lượng của Đông Ngô, liệu Tôn Quyền có đánh bại được Tào Tháo không?

Đáp án thật bất ngờ, đó là hoàn toàn có thể.

Dựa vào đâu để có thể khẳng định, không liên minh với Lưu Bị, Tôn Quyền vẫn có thể đánh bại Tào Tháo?

Lí do thứ nhất:

Đông Ngô chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trước trận Xích Bích, Đại đô đốc Đông Ngô là Chu Du vì để củng cố thêm lòng tin quyết chiến với Tào Tháo của Tôn Quyền đã phân tích rõ ràng lợi hại giữa hai bên Đông Ngô và Tào Tháo.

 Nếu không bắt tay với Lưu Bị cùng chống lại Tào Tháo, liệu Tôn Quyền có thể thắng đậm trong trận Xích Bích hay không? - Ảnh 1.

Hình ảnh nhân vật Tào Tháo trên phim.

Đại quân của Tào Tháo đa phần là đến từ phía Bắc, lần đầu đến Giang Nam nhất định sẽ lạ nước lạ cái, không có sức chiến đấu. Ngược lại, quân đội Đông Ngô đều là người bản địa sẽ không mắc phải điều này.

Đại quân của Tào Tháo đa phần là kỵ binh và bộ binh được vũ trang nặng, lần đầu tham gia thủy chiến chắc chắn sẽ lo lắng, sợ hãi. Còn lính thủy của Đông Ngô có thể coi như đứng đầu, vô địch lúc bấy giờ, trên sông Trường Giang lại có lạch trời hiểm trở giúp phòng thủ.

Tào Tháo vừa chiếm được Kinh Châu, lòng người còn chưa phục đã vội vã đem quân đội Kinh Châu hợp nhất với quân đội của bản thân, sẽ khiến trong quân vàng thau lẫn lỗn, làm giảm sức chiến đấu. Cho nên, Giang Đông chính là đã chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Lý do thứ hai:

Trong trận Xích Bích, Lưu Bị cơ bản là không góp sức. Chúng ta không nên để bị tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa” đánh lừa, trận Xích Bích thực sự không hề có chuyện “thuyền cỏ mượn tên” hay “đợi gió Đông lên” gì đó.

Gia Cát Lượng chỉ đi đàm phán mà thôi, hỏa công trong trận Xích Bích hoàn toàn là của phía Chu Du, việc hỏa thiêu liên thuyền cũng là kế hoạch tác chiến của Đông Ngô chứ không hề liên quan gì tới Lưu Bị.

 Nếu không bắt tay với Lưu Bị cùng chống lại Tào Tháo, liệu Tôn Quyền có thể thắng đậm trong trận Xích Bích hay không? - Ảnh 2.

Hình ảnh nhân vật Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền trên phim.

Lưu Bị khi ấy có khoảng 2000 binh mã, chỉ vừa đủ binh mã để tự bảo vệ chứ nào có dư thừa để tham chiến. Cho nên, trong trận Xích Bích, Lưu Bị về cơ bản chỉ đóng vai “đội cổ vũ” chứ không hề góp sức tham chiến.

Lý do thứ ba:

Bởi vì địa thế chiến lược của Giang Hạ nên Tôn Quyền mới phải kết liên minh với Lưu Bị. Chúng ta đều biết rằng, Tào Tháo xuôi Nam đánh Kinh Châu không tốn tí sức nào đã chiếm được chín quận Kinh Tương, chỉ còn lại duy nhất quận Giang Hạ do Lưu Kỳ trấn thủ.

Lưu Bị cũng chèn ép, buộc Tào Tháo phải quay về Giang Hạ, Tào Tháo quyết tâm phải tiêu diệt được Lưu Bị. Nhưng nếu như Giang Hạ rơi vào tay Tào Tháo thì Đông Ngô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, vì Giang Hạ giống như cánh cửa bảo vệ Đông Ngô, nếu Tào Tháo chiếm được Giang Hạ cũng đồng nghĩa với việc cánh cổng bảo vệ Đông Ngô đã bị mở ra, lạch trời sông Trường Giang cũng sẽ mất đi một nửa ưu thế phòng vệ, Tào Tháo chắc chắn sẽ có thể chiếm được Đông Ngô. Cho nên, bởi vì tầm quan trọng của địa thế chiến lược vùng Giang Hạ nên Tôn Quyền mới kết liên minh với Lưu Bị.

Dựa trên ba luận điểm phân tích trên, chúng ta có thể rút ra kết luận rằng trận Xích Bích cho dù Tôn Quyền không kết liên minh với Lưu Bị thì vẫn hoàn toàn có đủ năng lực chống lại Tào Tháo.

*Theo Qulishi (Trung Quốc)


Khánh An

Pháp luật & Bạn đọc

Tin liên quan