Nên chọn tuổi nào xông đất năm Tân Sửu 2021

Tổng hợp chi tiết các tuổi xông đất năm 2021 cho người tuổi Sửu:

Tân Sửu:

Tuổi của Gia chủ: Tân Sửu

Năm sinh : 1961, 2021

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Tân Sửu năm Tân Sửu 2021:

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 12/12 điểm

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 12/12 điểm

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 10/12 điểm

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 10/12 điểm

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Tân Sửu: Giáp Dần (Sinh năm 1974), Giáp Thân (Sinh năm 1944), Ất Mão (Sinh năm 1975), Đinh Sửu (Sinh năm 1997), Đinh Mùi (Sinh năm 1967)

Quý Sửu:

Tuổi của Gia chủ: Quý Sửu

Năm sinh : 191, 1973

Mệnh: Tang Đố Mộc

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Quý Sửu năm Tân Sửu 2021:

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 10/12 điểm

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 9/12 điểm

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 8/12 điểm

Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 8/12 điểm

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 7/12 điểm

Năm 1945 (Tuổi Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy) – 7/12 điểm

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Quý Sửu: Nhâm Ngọ (Sinh năm 2002), Quý Mùi (Sinh năm 1943), Đinh Sửu (Sinh năm 1997), Đinh Mùi (Sinh năm 1967), Đinh Hợi (Sinh năm 1947)

Kỷ Sửu:

Tuổi của Gia chủ: Kỷ Sửu

Năm sinh : 1949, 2009

Mệnh: Tích Lịch Hỏa

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Kỷ Sửu năm Tân Sửu 2021:

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 10/12 điểm

Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) – 9/12 điểm

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 9/12 điểm

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm

Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 9/12 điểm

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 8/12 điểm

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 7/12 điểm

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Kỷ Sửu: Nhâm Tuất (Sinh năm 1982), Quý Hợi (Sinh năm 1983), Ất Mùi (Sinh năm 1955), Ất Mão (Sinh năm 1975), Đinh Mùi (Sinh năm 1967)

Ất Sửu:

Tuổi của Gia chủ: Ất Sửu

Năm sinh : 1925, 1985

Mệnh: Hải Trung Kim

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Ất Sửu năm Tân Sửu 2021

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 11/12 điểm

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 10/12 điểm

Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) – 9/12 điểm

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 8/12 điểm

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm

Năm 1976 (Tuổi Bính Thìn – Sa Trung Thổ) – 7/12 điểm

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Ất Sửu: Quý Mùi (Sinh năm 2003), Mậu Thìn (Sinh năm 1988), Mậu Tuất (Sinh năm 1958), Kỷ Hợi (Sinh năm 1959), Tân Mão (Sinh năm 1951).

Đinh Sửu:

Tuổi của Gia chủ: Đinh Sửu

Năm sinh : 1937, 1997

Mệnh: Giản Hạ Thủy

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Đinh Sửu năm Tân Sửu 2021:

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 10/12 điểm

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 8/12 điểm

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 8/12 điểm

Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) – 8/12 điểm

Năm 1945 (Tuổi Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy) – 7/12 điểm.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Đinh Sửu: Nhâm Tuất (Sinh năm 1982),Quý Hợi (Sinh năm 1983),Ất Mùi (Sinh năm 1955),Ất Mão (Sinh năm 1975), Đinh Mùi (Sinh năm 1967).

Tin liên quan