Lập tổ công tác của Thủ tướng gỡ khó cho bất động sản

Được biết, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có 5 nhiệm vụ chính. Một là rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hai là, Tổ công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Ba là tổng hợp, tham mưu Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương.

Bốn là tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan. Năm là thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thời điểm tốt nhất để mua bất động sản

Về quyền hạn, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án bất động sản đang triển khai nhưng có khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý theo báo cáo của các địa phương; kiến nghị giải pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản tại một số tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, Tổ công tác có quyền hạn được mời lãnh đạo các cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan hoặc các tổ chức, chuyên gia phối hợp, tham vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại quyết định này. Tổ công tác làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

Tổ trưởng Tổ công tác và Tổ phó Thường trực được sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng để thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động của tổ công tác; tổ phó và các thành viên tổ công tác được sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Tổ trưởng Tổ công tác. Hai tổ phó gồm: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.

Các thành viên gồm: Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia và đại diện doanh nghiệp, thị trường bất động sản hiện đang gặp khó khăn rất lớn về yếu tố pháp lý và nguồn vốn. Trong bối cảnh tín dụng bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp bị thắt chặt, thanh khoản bất động sản giảm sâu… điều này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và cơ cấu tài chính của doanh nghiệp.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tổ chức hai cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản” vào ngày 08/11/2022 nhằm tháo gỡ khó khăn của thị trường bất động sản.

Trong đó, cuộc họp tại thành phố Hồ Chí Minh do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cùng với Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, đại diện Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và 19 chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Cùng thời điểm, cuộc họp tại Hà Nội do Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cùng với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị với sự tham dự của khoảng 15 chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản.

Tin liên quan