Hơn 65 ha đất trồng lúa ở Phú Yên được chuyển đổi mục đích sử dụng

Thủ tướng vừa đồng ý UBND tỉnh Phú Yên chuyển mục đích sử dụng 65,25 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định. Bộ Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi này.

Trước đó, Bộ Tài nguyện & Môi trường đã kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tin liên quan