Hà Nội xử lý 50 dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ ở Cầu Giấy

Thông tin từ Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội cho thấy, có 50 dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ thực hiện theo kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 8/6/2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy. Trong đó, 29 dự án thuộc danh mục 404 dự án và 21 dự án thuộc danh mục 173 dự án các quận, huyện đề xuất.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có kết luận và chỉ đạo sau cuộc họp về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Một trong các nguyên tắc xử lý được nhấn mạnh là kiên quyết sửa chữa, khắc phục ngay các trường hợp vi phạm hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trên quan điểm không e ngại, né tránh việc xử lý sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người đang đề xuất hoặc đang sử dụng đất dẫn đến phát sinh khiếu kiện dân sự.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ kiên quyết bãi bỏ, thu hồi, dừng thực hiện, chấm dứt các dự án không có khả năng triển khai tiếp hoặc không có khả năng điều chỉnh, khắc phục để triển khai tiếp, do việc triển khai quá chậm, không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch, đấu thầu, đầu tư, đất đai. Đồng thời, phương án đấu thầu, đấu giá sẽ được xây dựng để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Cụ thể, đối với 11 dự án đã khắc phục, xây dựng công trình đưa đất vào sử dụng thuộc trường hợp tiếp tục theo dõi, giám sát, các đơn vị liên quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng.

Đối với dự án tại ô đất A3/NO*, A4/NO, A5/NO Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hoà, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội (thuộc Sở Tài nguyên và môi trường) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để tổ chức đấu giá trong quý IV/2023. Trường hợp không đảm bảo tiến độ, sở này tham mưu cho UBND thành phố giao cho quận tổ chức đấu giá theo phân cấp, uỷ quyền.

Đối với 11 dự án đã có quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng mà bị ảnh ưởng bởi Covid-19 trong thời gian gia hạn, người đứng đầu Hà Nội giao Sở Tài nguyên và môi trường khẩn trương tham mưu, dự thảo văn bản của UBND thành phố chỉ đạo thống nhất chung, làm cơ sở để giải quyết trường hợp cụ thể.

Các sở, ngành liên quan chủ động xem xét, giải quyết các thủ tục về quy hoạch, đầu tư và các thủ tục liên quan mà không chờ thủ tục gia hạn sử dụng đất để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm triển khai dự án, đưa đất vào sử dụng. Đồng thời, các đơn vị liên quan thông báo, hướng dẫn để các nhà đầu tư biết, thực hiện.

Đối với 4 dự án đã có quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, đang trong thời gian gia hạn thuộc trường hợp tiếp tục theo dõi, giám sát, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các đơn vị có liên quan giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng dự án để đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với 13 dự án kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng, Sở Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thông báo cho chủ đầu tư về kết quả kiểm tra và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định tại Luật Đất đai. Trên cơ sở đó, cơ quan này lập tờ trình và dự thảo quyết định gia hạn sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án, báo cáo UBND thành phố theo quy định trước ngày 10/8.

Đối với dự án xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên tại ô đất B2, Khu đô thị mới Yên Hoà do Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) làm chủ đầu tư, giao sở tài chính chủ trì kiểm tra, rà soát, thông tin báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/7/2023.

3 dự án còn lại đang thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017 và Nghị định số 67/2021 của Chính phủ bao gồm: dự án xây dựng toà nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ và nhà ở để bán Skyline tại số 5 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô do Công ty khảo sát và xây dựng (USCO) thuộc Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư; dự án trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, văn phòng và nhà công vụ tại ô đất A/D18, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng do Ngân hàng phát triển Việt Nam làm chủ đầu tư; và dự án tháp tài chính quốc tế (IFT) tại số 220 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thuộc Tập đoàn Bảo Việt làm chủ đầu tư. 

Đối với các dự án này, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính phối hợp, liên hệ với các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài chính về phương án sắp xếp, xử lý tài sản công của các đơn vị, thông tin gửi Sở Tài nguyên và môi trường trước 15/7/2023.

Hà Nội cũng giao Bảo hiểm xã hội thành phố, Cục Thuế thành phố thông báo yêu cầu USCO là đơn vị còn nợ tiền bảo hiểm xã hội và tiền thuế phải nộp các khoản tiền này trước 30/7/2023. Các đơn vị được giao thông tin kết quả gửi Sở Tài nguyên và môi trường để tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước 10/8/2023.

Về 4 dự án vướng mắc về chủ trương đầu tư, giao Thanh tra Thành phố rà soát, dự thảo Văn bản của UBND Thành phố báo cáo Thanh tra Chính phủ, nghiên cứu phương án điều chỉnh, bãi bỏ hoặc thu hồi các quyết định điều chỉnh về quy hoạch, đầu tư năm 2015 đối với dự án tại ô đất C3/CC2, B9/CC1, B9/CC3 Khu đô thị Nam Trung Yên, do Công ty CP thương mại và dịch vụ Handico – Thủy Dương làm chủ đầu tư; báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/7/2023.

Đối với dự án xây dựng khu nhà ở tại số 179 Trung Kính, phường Yên Hòa (268 Trung Kinh cũ) do Công ty CP DEVYT làm chủ đầu tư và dự án đầu tư kinh doanh một tổ hợp tòa nhà văn phòng, khách sạn và các dịch vụ phụ trợ tại số 222 phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa do Công ty TNHH Thăng Long Property làm chủ đầu tư, người đứng đầu Hà Nội Giao Sở Kế hoạch và đầu tư chu trì tham mưu, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/7/2023

Đối với dự án xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư tại ngõ 204 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy: Giao Sở Xây dựng trên cơ sở nguyên tắc xử lý tại mục 2, phần 1 Thông báo này, chu tri tham mưu, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/7/2023.

Đối với dự án để kéo dài nhiều năm không thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại số 200 Cầu Giấy do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và môi trưởng chủ trì tham mưu, báo cáo UBND thành phố theo hướng dừng thực hiện dự án; thu hồi, giao UBND quận Cầu Giấy đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn ngân sách phục vụ mục đích công cộng, ưu tiên đầu tư trường học.

Đối với 2 dự án quy hoạch trụ sở các tổng công ty tại Khu đô thị mới Cầu Giấy đã được UBND thành phố quyết định cho thuê đất, các sở, ngành thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 540 ngày 1/11/2022 của Văn phòng UBND thành phố.

Đối với 2 dự án quy hoạch trụ sở các tổng công ty tại Khu đô thị mới Cầu Giấy đã hoàn thành thủ tục đầu tư trước ngày 1/7/2014 nhưng chưa được thuê đất, chưa triển khai đầu tư xây dựng, giao Sở Kế hoạch và đầu tư trên cơ sở nguyên tắc xử lý được thông báo, tham mưu, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/7/2023.

Ngoài ra, hiện có 6 dự án quy hoạch trụ sở các tổng công ty tại Khu đô thị mới Cầu Giấy đã được chấp thuận chủ trương đầu tư sau ngày 1/7/2014 đã quá tiến độ thực hiện dự án tại quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất và 12 dự án quy hoạch trụ sở các tổng công ty tại Khu đô thị mới Cầu Giấy đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư nhưng chưa được quyết định chủ truong đâu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư. 

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư, đất đai hiện nay, các dự án sử dụng đất này thuộc trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu, hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, do đó, việc chỉ định nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu thầu, đấu giá là không phù hợp quy định hiện hành. UBND thành phố chủ trương dừng thực hiện các nội dung đã chấp thuận trước đây về đầu tư dự án tại các ô đất nêu trên để thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đấu thầu, đầu tư, đất đai theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Do đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư biết; tham mưu, đề xuất UBND thành phố quyết định dừng thực hiện các dự án theo chỉ đạo nêu trên, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/7/2023.

Sở Tài chính được giao chủ trì rà soát các khoản kinh phí các nhà đầu tư đã hỗ trợ, đã tạm ứng cho thành phố khi đề xuất thực hiện dự án tại các ô đất nêu trên trước đây, trên cơ sơ đó, tham mưu, đề xuất phương án hoàn trả, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định (trước ngày 30/7/2023); đồng thời báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả thực hiện.

UBND quận Cầu Giấy chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường, UBND quận Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan xây dựng, đề xuất phương án tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án 18 ô đất nêu trên theo quy định của pháp luật.

Đối với các dự án Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo tại Văn bản số 400/BC-CAHN-ANKT ngày 13/6/2023 (trong đó khuyến nghị, chỉ đạo liên quan về: thẩm định kỹ về vốn chủ sở hữu, nguồn vốn đầu tư dự án đối với nhóm doanh nghiệp chưa xác định được năng lực do mới thành lập; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật doanh nghiệp đối với những nhà đầu tư không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp chậm nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động, nộp tiền thuê đất), các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 6966 ngày 26/6/2023 của Văn phòng UBND thành phố.

Tin liên quan