Hà Nội: 1.451 dự án được phê duyệt thu hồi đất với tổng diện tích 4.654ha

Cụ thể, Nghị quyết đã thông qua danh mục 1.415 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích 4.654,27ha.

Về vấn đề kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, Nghị quyết cho biết các dự án sử dụng vốn ngân sách (đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố) được cân đối kinh phí trong Nghị quyết HĐND thành phố về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2018.

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do HĐND các quận, huyện, thị xã bố trí kinh phí theo quy định.

Còn các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trong năm 2018.

Đồng thời với việc phê duyệt danh mục nêu trên, Nghị quyết của HĐND thành phố cũng thông qua danh mục 407 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 644,67ha.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố tiếp tục rà soát quy mô, diện tích của từng dự án, đánh giá tiến độ triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án, đảm bảo mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Sau thu hồi, yêu cầu chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả. Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai theo quy định.

Đối với trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND thành phố thông qua hoặc trường hợp cấp bách cần điều chỉnh, HĐND thành phố giao UBND thành phố tổng hợp, trình HĐND xem xét vào kỳ họp giữa năm 2018.

Hoặc UBND thành phố đề nghị Thường trực HĐND thành phố thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất (giữa hai kỳ họp) và báo cáo lại HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Theo danh sách các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018, Đông Anh là huyện có diện tích thu hồi đất lớn nhất (754,89ha). Tiếp theo là huyện Thanh Trì (366,34ha), huyện Ba Vì (326,31ha), huyện Phú Xuyên (284,85ha), quận Long Biên (272,23ha), quận Hoàng Mai (234,20ha), quận Bắc Từ Liêm (193,80ha)…

Các dự án vốn ngoài ngân sách đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết 19) có thể kể đến như: dự án xây dựng khu nhà ở xã hội Ecohome 3 (quận Bắc Từ Liêm); dự án Khu đô thị Thành phố Giao lưu (quận Cầu Giấy); khu nhà ở cao tầng Kiến Hưng, khu nhà ở Phú Lãm, khu nhà ở Dương Nội (quận Hà Đông)…

Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2018 tiêu biểu như: Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex (quận Cầu Giấy), Công viên Kim Quy (huyện Đông Anh)…

Danh mục chi tiết xem tại đây

Tin liên quan