Đồng Nai kiến nghị giải pháp gỡ vướng loạt dự án của Novaland

Theo đó, đối với chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đã được tỉnh phê duyệt điều chỉnh tổng thể vào tháng 4/2018. Quy hoạch phân khu C4 được phê duyệt vào tháng 9/2016. 

Tuy nhiên, tại thời điểm phê duyệt, quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đã chưa cập nhật đầy đủ các hồ sơ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của dự án được phê duyệt trước đó. Trong đó có các dự án của Công ty Novaland tại xã Long Hưng và phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. 

UBND tỉnh Đồng Nai xác định, đây là thiếu sót của địa phương trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Trên cơ sở nội dung kết luận cuộc họp của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tại cuộc họp ngày 18/4/2023 để xuất phát quyết khó khăn, vướng mắc đối với dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương cho tỉnh lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Biên Hòa để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh 

Hướng tháo gỡ vướng mắc cho các dự án Novaland ở Đồng Nai

Các dự án đang gặp vướng mắc có thể kể đến như dự án của Công ty Novaland tại xã Long Hưng, phường Tam Phước thuộc Phân khu C4, hai vị trí dự kiến bố trí tái định cư tại phường Bửu Long để phục vụ dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa và một vị trí dự kiến bố trí trạm giam của công an tỉnh Đồng Nai tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. 

Sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Biên Hòa được cấp thẩm quyền phê duyệt, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh quy hoạch phân khu C4 làm cơ sở xem xét, xử lý các vướng mắc của các dự án trong phân khu này, trong đó có dự án của Công ty Novaland.

Đối với nội dung bố trí nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại Cù lao Phước Hưng quy mô 286ha, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận việc bố trí 20% đất nhà ở xã hội của dự án tại dự án khu dân cư Tràng An, cách dự án Cù lao Phước Hưng khoảng 2km. 

Nếu được thực hiện, điều này sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án thành phần thuộc dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại Cù lao Phước Hưng. Được biết, dự án này có quy mô 286ha, đã được UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm lập thủ tục đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư và UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Trước đó, ngày 27/6/2021, UBND Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận cho Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai bố trí phần diện tích đất nhà ở xã hội của dự án Khu đô thị Cù lao Phước Hưng vào dự án khu dân cư cho người thu nhập thấp và nhà xã hội 46,8 ha của Công ty Tràng An.

Do đó, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại Cù lao Phước Hưng được phê duyệt đã không bố trí 20% nhà xã hội tại phạm vi dự án.

Sau khi Chính phủ xem xét, chấp thuận việc bố trí 20% đất nhà ở xã hội của dự án tại dự án khu dân cư Tràng An, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức triển khai lựa chọn nhà đầu tư dự án khu dân cư Tràng An theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Tin liên quan