Đề xuất bỏ dự án sân golf để xây khu dân cư thương mại: Chưa phù hợp

Dự án Khu dân cư Thương mại dịch vụ Cam Lâm được Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang đề xuất thực hiện trên khu đất trước đây là Dự án sân golf đang nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Đề xuất bỏ dự án sân golf để xây khu dân cư thương mại: Chưa phù hợp 1

Dự án Sân Golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà cho biết, việc xây dựng Khu dân cư – Thương mại dịch vụ tại khu đất trước đây là Dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh là chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

Nhiều ý kiến phản đối

Lãnh đạo Sở này cho hay, theo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Khánh Hòa được Chính phủ phê duyệt thì khu đất trên được quy hoạch là đất phát triển hạ tầng.

Còn theo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Cam Lâm được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt khu đất trên được Quy hoạch là đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao.

“Như vậy, việc xây dựng Khu dân cư – Thương mại dịch vụ tại vị trí trên là chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường không thống nhất” – Lãnh đạo Sở TNMT thông tin.

Còn theo ý kiến của UBND huyện Cam Lâm, căn cứ Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Cam Lâm và Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cam Lâm thì toàn bộ khu đất trên thuộc khu vực quy hoạch đất thể dục thể thao. Do vậy, việc Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang đề xuất lập dự án với mục đích sử dụng đất là Khu dân cư – Thương mại dịch vụ tại vị trí trên là không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã duyệt.

Còn căn cứ theo Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Sân Golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh, huyện Cam Lâm thì việc nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án Khu dân cư – Thương mại dịch vụ Cam Lâm là không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đặc biệt, căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, vị trí nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án Khu dân cư được quy hoạch Dự án sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh (Vĩnh Bình, Cù Hin). Do đó, vị trí khu đất nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án Khu dân cư – Thương mại dịch vụ Cam Lâm là không phù hợp với các quyết định đã được cấp có thấm quyền phê duyệt.

Sở Xây dựng nói gì?

Theo ông Lê Văn Dẽ – Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa: Phạm vi khu vực đề nghị thực hiện dự án Khu dân cư – Thương mại dịch vụ Cam Lâm tại xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm (diện tích 171,9 ha) do Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang đề xuất vốn là khu đất đã được UBND tỉnh giao cho Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang để thực hiện Dự án Sân golf và Biệt thự sinh thái Cam Ranh trước đây. Tuy nhiên, đến ngày 30/8/2018, Sở KHĐT đã ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án Sân golf và Biệt thự sinh thái Cam Ranh.

Theo các đồ án quy hoạch xây dựng liên quan đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại khu vực đề xuất được quy hoạch để triển khai dự án Sân golf và Biệt thự sinh thái; vị trí khu vực đề xuất nêu trên cũng đã được quy hoạch để triển khai Dự án sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh (Vĩnh Bình, Cù Hin) tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngàv 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Đến nay, vẫn chưa có đồ án quy hoạch xây dựng liên quan nào định hướng khu vực này là khu vực có thể triển khai dự án Khu dân cư Thương mại dịch vụ.

“Ngoài ra, dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh thuộc danh mục các dự án tạm dừng triển khai theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ đã được UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc xem xét tại văn bản số 223/UBND ngày 27/6/2019; đến nay, vẫn chưa có kết luận chính thức của Thanh tra Chính phủ về dự án” – Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thêm.

Cũng theo ông Dẽ, hiện nay, khu vực huyện Cam Lâm (bao gồm khu vực đề xuất của Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang) đang được triển khai lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Cam Lâm để triển khai Quyết định 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 để làm cơ sở triển khai các nội dung khác liên quan về quy hoạch xây dựng và xử lý các dự án liên quan trong khu vực.

Đồng thời, khu vực đề xuất tại xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm nêu trên chưa được ghi nhận trong Chương trình phát triển nhà ở, Chương trình phát triển đô thị Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 để làm cơ sở triển khai các thủ tục liên quan về dự án nhà ở. 

Do vậy, Sở Xây dựng xét thấy việc xem xét đề nghị thực hiện dự án Khu dân cư – Thương mại dịch vụ Cam Lâm tại xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm của Công ty Cố phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang chỉ có đủ cơ sở thực hiện sau khi đồ án Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Cam Lâm được phê duyệt và các nội dung khác liên quan dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh trước đây được giải quyết.

Mặc khác, trường hợp triển khai thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở tại khu đất này phải đáp ứng các yêu cầu về phát triển nhà ở theo quy định tại Điều 12, Điều 19 Luật Nhà ở năm 2014 và tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 22 của Luật này.

THỤC UYÊN

 

Tin liên quan