Công ty Hồng Đạt – Long An chuyển nhượng trái phép 2.500 lô đất

Mới đây, UBND tỉnh Long An đã ban hành Kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong việc chuyển đất Khu công nghiệp Đức Hoà 3 – Hồng Đạt (huyện Đức Hoà) do Công ty CP Hồng Đạt – Long An (gọi tắt là Công ty Hồng Đạt – Long An) làm chủ đầu tư.

Công ty Hồng Đạt - Long An chuyển nhượng trái phép 2.500 lô đất 1

“Xẻ thịt” khu công nghiệp bán đất nền, Công ty Hồng Đạt bị phạt 330 triệu đồng. Ảnh Cungcau.vn.

Theo kết luận này, Công ty Hồng Đạt – Long An không thực hiện đúng việc lập và trình quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng mục tiêu, tính chất ban đầu như khi đề nghị UBND tỉnh xin chủ trương điều chỉnh dự án.

Cụ thể, về tên, mục tiêu và quy mô dự án, khi thực hiện chỉ “Đầu tư xây dựng hạ tầng KDC”, không thực hiện đúng chủ trương cho phép giảm diện tích KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là để “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KDC, nhà ở công nhân và chuyên gia”.

Chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai theo quy định. Tuy nhiên, sai phạm này không thuộc về lỗi của công ty.

Công ty Hồng Đạt - Long An chuyển nhượng trái phép 2.500 lô đất 2

Dự án khu Công nghiệp Đức Hoà 3 – Hồng Đạt đã chuyển nhượng cho rất nhiều khách hàng khi chưa đủ điệu kiện kinh doanh. Ảnh Phunuonline.vn.

Không chỉ vậy, Công ty Hồng Đạt – Long An đã thực hiện việc chuyển nhượng 2.500/3.038 lô đất nền của dự án, vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản với các hành vi: Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Tháng 8/2019, UBND tỉnh Long An đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hồng Đạt – Long An, tổng số tiền phạt 330 triệu đồng vì kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định.

Theo đó, Công ty Cổ phần Hồng Đạt – Long An là chủ đầu tư Khu công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt ở huyện Đức Hòa thực hiện 2 hành vi vi phạm. Thứ nhất là Kinh doanh bất động sản không bảo đảm các điều kiện theo quy định. Thứ hai là công khai không đúng các nội dung về dự án bất động sản.

UBND tỉnh Long An còn có mức phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản và bắt buộc công khai đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở do công ty làm chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ: Công ty Hồng Đạt chưa thực hiện đúng theo yêu cầu báo cáo tác động môi trường về khoảng cách hành lang, cây xanh tại một số vị trí tiếp giáp giữa KCN và KDC; để 3 nhà đầu tư thứ cấp xả thải có thông số vượt mức quy định trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.

Được biết, Dự án KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt có diện tích hơn 100 ha. Đây là dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, giao cho nhà đầu tư để đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN nhằm mục tiêu thu hút đầu tư của tỉnh vào địa bàn huyện Đức Hòa .

Ngày 15/10/2015, Công ty Hồng Đạt có công văn gửi UBND tỉnh xin chuyển đổi mục tiêu đầu tư từ KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt thành KCN, dân cư và nhà ở chuyên gia Hồng Đạt tại xã Đức lập hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ngày 25/11/2016, Công ty Hồng Đạt đã được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư KDC tại vị trí giảm diện tích KCN với diện tích 70 ha, tổng vốn đầu tư 295 tỷ đồng.

Tin liên quan