Chuyển động mới tại 3 siêu dự án của T&T Group, Đại Quang Minh và Tân Hoàng Minh ở Đà Lạt

Đối tượng hướng tới là 3 quy hoạch được tài trợ ý tưởng bởi Công ty CP Tập đoàn T&T, Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Đối với T&T Group, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương lập ý tưởng thiết kế quy hoạch bằng văn bản hồi tháng 12/2021. Sau khi phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương cũng như đơn vị tư vấn T&T Group đã hoàn thiện, báo cáo ý tưởng thông qua UBND tỉnh vào đầu tháng 7/2022 với tên gọi Quy hoạch phân khu khu đô thị cao cấp tại phường 11, 12, xã Xuân Thọ (diện tích khoảng 1.212ha).

Được tỉnh thống nhất chủ trương lập ý tưởng thiết kế quy hoạch vào tháng 7/2021, Công ty Đại Quang Minh đã báo cáo ý tưởng với UBND tỉnh, thông qua UBND TP. Đà Lạt, sở ngành liên quan vào 15/7/2022 với tên gọi: Quy hoạch phân khu khu đô thị mới phía Đông (diện tích 530ha tại phường 9, 11, 12, xã Xuân Thọ).

Đối với Tập đoàn Tân Hoàng Minh, UBND tỉnh đã chấp thuận nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch tại văn bản hồi tháng 12/2021. Trong đó nêu rõ: quy mô khảo sát nghiên cứu ý tưởng quy hoạch là khoảng 4.320ha, hoàn thành hồ sơ ý tưởng thiết kế quy hoạch trong thời hạn 6 tháng tính từ 31/12/2021.

Tuy nhiên, đến nay Tân Hoàng Minh vẫn chưa liên hệ với các đơn vị chức năng, UBND xã Xuân Thọ để tổ chức thu thập tài liệu, dữ liệu liên quan cũng như khảo sát hiện trường làm cơ sở thiết lập ý tưởng thiết kế quy hoạch.

Kiểm tra ranh giới thực tế cho thấy, theo hướng từ phường 11 đến xã Xuân Thọ lần lượt là ý tưởng quy hoạch của Đại Quang Minh, T&T Group và Tân Hoàng Minh. Phạm vi, ranh giới 2 khu vực của T&T Group (Quy hoạch phân khu khu đô thị cao cấp, phường 11, phường 12, xã Xuân Thọ) và Đại Quang Minh (Quy hoạch phân khu khu đô thị mới phía Đông) có sự chồng lấn tại khu vực Quốc lộ 27C với diện tích khoảng 55ha.

Hiện tại, T&T Group đã thống nhất bỏ diện tích chồng lấn nêu trên ra khỏi ranh giới lập ý tưởng thiết kế quy hoạch (diện tích còn lại là khoảng 1.157ha).

Đối với ranh giới 2 khu vực ý tưởng quy hoạch của T&T Group và Tân Hoàng Minh còn có chồng lấn với diện tích khoảng 934ha.

Theo UBND TP. Đà Lạt, tới thời điểm hiện nay, trong số 3 đơn vị xin tài trợ quy hoạch thì 2 công ty đã tổ chức báo cáo ý tưởng quy hoạch (Đại Quang Minh và T&T Group). Riêng trường hợp Tân Hoàng Minh chưa báo cáo ý tưởng lần đầu cho địa phương, dẫn đến chậm trễ trong phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và Đà Lạt nói riêng.

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ, thời gian trong thực hiện các ý tưởng quy hoạch trên địa bàn, kịp thời cập nhật song hành trong quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung 704, TP. Đà Lạt đưa ra một số đề xuất như sau.

Đối với ranh giới tài trợ ý tưởng của Đại Quang Minh vẫn giữ nguyên là khoảng 530ha. T&T Group đã thống nhất giảm khoảng 55ha, nên diện tích nghiên cứu tài trợ quy hoạch còn lại khoảng 1.157ha. Do phương án ý tưởng quy hoạch đã hoàn thiện và báo cáo tại UBND TP. Đà Lạt và UBND tỉnh Lâm Đồng, các nội dung quy hoạch trong ý tưởng được thống nhất, T&T Group đang hoàn thiện ý tưởng hoàn chỉnh theo kết luận tại các buổi làm việc của UBND tỉnh.

Do đó, UBND TP. Đà Lạt đề xuất ranh giới tài trợ ý tưởng quy hoạch của T&T Group là khoảng 1.157ha (sau khi đã trừ 55ha diện tích trùng lấp với Đại Quang Minh).

Đối với trường hợp của Tân Hoàng Minh, hiện nay công ty này chưa hoàn thiện ý tưởng cũng như chưa báo cáo lần đầu cho UBND tỉnh. Do đó, ranh giới nghiên cứu ý tưởng có thể điều chỉnh trong trường hợp Tân Hoàng Minh vẫn tiếp tục tài trợ ý tưởng quy hoạch cho Thành phố (vì đã quá hạn theo văn bản thống nhất của tỉnh).

Đáng chú ý, UBND TP. Đà Lạt đề xuất giảm diện tích nghiên cứu ý tưởng của Tân Hoàng Minh từ khoảng 4.320ha xuống còn khoảng 3.163ha.

Tân Hoàng Minh tăng tốc gom quỹ đất lớn tại Lâm Đồng

Như TheLEADER đã thông tin, từ quý IV/2021, Tân Hoàng Minh đã đề xuất với tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, khảo sát và thực hiện dự án khu đô thị – du lịch – phim trường tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt.

Khu vực nghiên cứu đầu tư khoảng 2.000ha, đồ án sẽ có điểm nhấn kiến trúc đẹp, ấn tượng, hấp dẫn cao, phù hợp với kiến trúc, quy hoạch của Đà Lạt và quy hoạch mở rộng tầm nhìn đến năm 2050. Tới tháng 12/2021, Tân Hoàng Minh đề xuất khu vực nghiên cứu lập quy hoạch dự án nêu trên tăng lên tới 4.319ha (tức gấp 2 lần diện tích ban đầu).

Thời điểm này, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn lưu ý, phạm vi, ranh giới khu đất (tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt) được Tân Hoàng Minh đề xuất nghiên cứu, khảo sát, đăng ký dự án lại chồng lấn một phần lớn diện tích với dự án được Tập đoàn T&T đề xuất (khoảng 2/3 diện tích dự án của Tập đoàn T&T, cũng đã được tỉnh Lâm Đồng đồng ý chủ trương cho nghiên cứu quy hoạch).

Theo đó, Tập đoàn T&T đề xuất khảo sát và tài trợ lập quy hoạch phân khu, cũng như đăng ký thực hiện xây dựng dự án tại phường 11, phường 12 và xã Xuân Thọ với quy mô khoảng 1.211ha. Dự án có thể được mở rộng thêm quy mô trong quá trình nghiên cứu, khảo sát nhằm phù hợp với định hướng phát triển chung của TP. Đà Lạt.

Tháng 6/2021, Đại Quang Minh kiến nghị tỉnh Lâm Đồng sớm xem xét chấp thuận đề xuất điều chỉnh mở rộng ranh nghiên cứu lập quy hoạch phân khu cho khu đô thị sinh thái hồ Than Thở với quy mô diện tích khoảng 530ha, chấp thuận chủ trương cho công ty nghiên cứu, lập ý tưởng thiết kế quy hoạch cho khu vực nghiên cứu.

Đại Quang Minh cũng nhắc lại quá trình đề xuất tài trợ nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch một phần trong phân khu đô thị phía Đông của đô thị trung tâm TP. Đà Lạt (chính là khu đô thị sinh thái hồ Than Thở với quy mô khoảng 106ha) từ hơn một năm trước. Đề xuất này, bao gồm cả nghiên cứu chỉnh trang đồng bộ quy hoạch khu đồi Tùng Nguyên và hồ Than Thở (khoảng 47,5ha).

Khu vực hơn 106ha Công ty Đại Quang Minh đề xuất nghiên cứu, khảo sát nằm trong phạm vi nghiên cứu trước đây của Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát (08/2019) đề nghị chấp thuận thuận chủ trương lập quy hoạch phân khu Khu đô thị phía Đông (quy mô khoảng 286,7 ha). Sở Xây dựng đã có văn bản (tháng 11/2019) báo cáo đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát lập quy hoạch, nhưng chưa có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tin liên quan