Chốt phương án diện tích đất ở đô thị Đồng Nai sau tách thửa tối thiểu 60 m2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh vừa ký Quyết định số 22 ban hành các quy định tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Theo quyết định này, diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa với đất ở tại đô thị là 60 m2 (tính luôn xã Long Hưng, TP Biên Hòa); đối với đất ở nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách là 80 m2. Diện tích tối thiểu đối với cả 2 loại đất vừa nêu đều không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình công cộng, diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án, công trình chưa thu hồi đất.

images2198676-1b-7465-15716253-9389-8069

TP Long Khánh, Đồng Nai. Ảnh: Báo Chính Phủ. 

Đối với đất nông nghiệp, nếu là đất nông nghiệp tại đô thị, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 500 m2 (tính luôn cả xã Long Hưng), với đất nông nghiệp tại nông thôn thì diện tích tối thiểu là 1.000 m2.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng quy định diện tích tối thiểu của loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở: diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 60 m2 hoặc 80 m2 tùy theo đất ở đô thị hay đất ở nông thôn; trừ trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định cũng nêu rõ UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét, cho phép tách thửa đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan cho phép tách thửa đối với những trường hợp cụ thể là hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo; người có hoàn cảnh khó khăn; tặng/cho quyền sử dụng đất cho con hoặc nhận thừa kế sử dụng đất có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu.

Quyết định 22 này thay thế cho quyết định 03 về quy định tách thửa, được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành vào tháng 1/2018.

Tin liên quan