Bắc Ninh thành lập KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn giai đoạn 2 gần 96 ha

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định thành lập Khu công nghiệp (KCN) Đại Đồng – Hoàn Sơn, giai đoạn II với diện tích 95,8 ha thuộc địa phận các xã Hoàn Sơn, Phật Tích, Tri Phương, huyện Tiên Du.

Theo quyết định của tỉnh Bắc Ninh, tổng vốn đầu tư dự án là 1.097 tỷ đồng. Thời gian hoạt động khu công nghiệp là 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu (14/6/2010).

Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn được UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (thành viên của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc) làm chủ đầu tư, đã thu hút được nhiều dự án đầu tư như Hayakawa, Tabuchi, Cedo, Daisen, Maeda Kosen, UMW, YG Tech, Framas, Better Resin, Seojin…. KCN này được quy hoạch với tổng diện tích 400 ha, trong đó giai đoạn 1 đã triển khai 200 ha.  

Tin liên quan