Bắc Giang, Hải Dương được chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Thủ tướng vừa đồng ý cho UBND tỉnh Bắc Giang và Hải Dương chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Trong đó, Bắc Giang được chuyển 35 ha, Hải Dương chuyển đổi 96,9 ha.

UBND 2 tỉnh Bắc Giang, Hải Dương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên & Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Tin liên quan