Bà Rịa – Vũng Tàu: Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu Du lịch suối nước nóng Bình Châu

Theo đó, các nội dung điều chỉnh gồm: điều chỉnh quy mô đầu tư từ 02 phân khu thành 03 phân khu; tăng vốn đầu tư từ 103,11 tỷ lên 1.512 tỷ đồng; giãn tiến độ thực hiện dự án đến tháng 6/2021.

Với mục tiêu xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp khai thác mỏ nước khoáng nóng tại lỗ khoan LK1 và LK2 phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, ngâm tắm nước khoáng nóng của du khách trong nước và quốc tế, dự án có quy mô gồm 03 khu chính: khu lưu trú, nghỉ dưỡng, ăn uống; khu nhà khách kiêm bể bơi nước khoáng trong nhà và khu khai thác mỏ, dịch vụ sử dụng nước khoáng nóng và khu phụ trợ. Dự kiến, dự án sẽ đi vào hoạt động kinh doanh vào tháng 6/2021.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Bình Châu có trách nhiệm: thực hiện Dự án theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản; theo đúng quy hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện ký quỹ đảm bảo khả năng thực hiện dự án; bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết và báo cáo tiến độ triển khai xây dựng và vốn thực hiện dự án theo định kỳ hàng tháng, quý, năm về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trong trường hợp có thay đổi về quy mô và vốn đầu tư của dự án, chủ đầu tư phải lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Bình Châu phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí đối với dự án xây dựng Khu du lịch suối nước nóng Bình Châu theo quy định hiện hành.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ chấm dứt hiệu lực chủ trương của dự án trong trường hợp nhà đầu tư không triển khai theo quy định tại Điểm g Điều 48 của Luật Đầu tư.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế

Tin liên quan