Bà Rịa: Công ty Starflex Việt Nam bị xử phạt vì xây dựng không phép gần 8.000m2

Vừa qua,  UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1296/QĐ – XPVPHC đối với Công ty TNHH Starflex Việt Nam (có địa chỉ trụ sở chính và cơ sở hoạt động tại Cụm Công nghiệp Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), do ông SON HYUNG LAK (Quốc tịch: Hàn Quốc làm Tổng Giám đốc) khi để xảy ra hàng loạt các vi phạm liên quan đến lĩnh vực môi trường.

Cụ thể, Quyết định xử phạt có nêu rõ các hành vi vi phạm hành chính bao gồm:  Hành vi không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định: Xây dựng thêm 01 nhà xưởng tại khu vực Đất dự trữ với diện tích 7.740m2 không có trong các hạng mục công trình xây dựng trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt để phục vụ nhu cầu mở rộng kinh doanh, tăng công suất từ 161.473.300 SM lên 451.710.000 SM trong khi chưa lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bà Rịa: Công ty Starflex Việt Nam bị xử phạt vì xây dựng không phép gần 8000m2

Công ty Starflex Việt Nam.

Ngoài ra, Công ty TNHH Starflex Việt Nam còn có hành vi để chất thải nguy hại ngoài trời gây ô nhiễm môi trường xung quanh với tổng trọng lượng khoảng 1.800kg được tập kết, lưu giữ ngoài trời; Không chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Trước các hành vi vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Straflex Việt Nam đã bị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt với mức phạt 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng); Đình chỉ hoạt động của Công ty TNHH Starflex Việt Nam trong thời gian 4,5 tháng để khắc phục vi phạm.

Đồng thời, Công ty TNHH Starflex Việt Nam dừng ngay việc xây dựng nhà xưởng (diện tích: 7.740m2) tại khu vực Đất dự trữ không có trong các hạng mục công trình xây dựng trong Để án bảo vệ môi trường chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Buộc Công ty TNHH Straflex Việt Nam phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (qua Sở Tài Nguyên và Môi trường) kiểm tra xác nhận hoàn thành trong 120 ngày kể từ ngày nhận Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính.

Tin liên quan