Hiện nay đang có không ít trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp quan tâm đến việc bồi thường đất đai. Để giúp bạn đọc giải đáp được những thắc mắc xung quanh việc bồi thường trên, Homedy đã có bài viết tổng hợp sau đây!

Nhà xây nhà trên đất nông nghiệp có được bồi thường không?

Căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013, quy định tại Điều 92 về trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất như sau:

1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

1

Khi mua nhà, cần lưu ý đến tính pháp lý của đất đai. Ảnh minh họa

Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

Việc xây nhà trên đất nông nghiệp là tạo dựng tài sản gắn liền với đất trái quy định của pháp luật nên không được bồi thường căn nhà khi bị thu hồi đất.

Đồng thời, việc xây nhà ở trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích có thể bị xử phạt bằng tiền lên đến 200 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ nhà đang được xây dựng trên đất nông nghiệp.

Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Luật Đất đai 2013 tại Điều 74, nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như sau:

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Trên đây là một số nội dung nhằm giải đáp thắc mắc xây nhà trên đất nông nghiệp có được bồi thường không. Homedy mong rằng với những chia sẻ trên, bạn đã có câu trả lời cho riêng mình cũng như sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật để được hưởng bồi thường khi bị thu hồi!

Thủ tục xây nhà trên đất nông nghiệp gồm những gì?

Để xây nhà trên đất nông nghiệp thì các cá nhân hoặc hộ gia đình phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, gồm:

–  Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

–  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày.

Tham khảo giá mua bán đất đang giao dịch trên kênh thông tin BĐS Homedy!

Theo Homedy Blog Tư vấn

Tin liên quan